قبل از پاسخ دادن تماسها همیشه بدانید چه کسی تماس گرفته

تماس های تلفنی خودرا مدیریت کنید.

هنگام تماس اطلاعات کامل تماس گیرنده  حتی مشخصات  تماسهای ناشناس را مشاهده نمائید

 

امکانات اپ

تماس‌گیرندگان را با نام کامل و عکس آن‌ها به دقت شناسایی کنید.
tamaspak

پشتیبان گیری از مخاطبین

پشتیبان گیری از مخاطبین

tamaspak

با تماس های مزاحم خداحافظی کنید

با تماس های مزاحم خداحافظی کنید

tamaspak

تمس های اسپم رها را مسدود کنید

با افزایش تماس‌های هرزنامه و تماس‌های خودکار سال به سال، tamaspak به   کاربران در   کمک می‌کند تا ماس‌های هرزنامه خود را   مسدود کنند.